Digi.no og TU.no presenterer

26. november 2024, Radisson BLU, Holbergs plass

Tid som gjenstår:

2024/11/26 08:00:00

I en verden hvor bærekraft og effektivitet er avgjørende, står kunstig intelligens som en katalysator for innovasjon og transformasjon i energisektoren.

KI-teknologier har potensialet til å revolusjonere energistyring ved å forbedre effektiviteten og redusere sløsing. Gjennom prediktiv analyse og automatisert beslutningstaking kan KI hjelpe til med å optimalisere energiforbruket i sanntid.

Smarte nett, drevet av KI, er nøkkelen til en mer fleksibel og pålitelig energidistribusjon. KI muliggjør integrasjon av distribuert energiressurser som solcellepaneler og vindturbiner, og bidrar til å balansere tilbud og etterspørsel på nettet.

Ved å bruke KI til å analysere data fra sensorer og overvåkningssystemer, kan energiselskaper forutse og forhindre utstyrssvikt. Dette fører til lavere vedlikeholdskostnader og høyere driftssikkerhet. KI spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer ved å bidra til utviklingen av renere energikilder og mer effektive energisystemer. Dette er avgjørende for å nå globale klimamål og sikre en bærekraftig fremtid.

brAIn Energy management: en dag med engasjerende presentasjoner og diskusjoner om hvordan kunstig intelligens kan transformere energibransjen. Sammen vil vi utforske de nyeste innovasjonene og strategiene for å drive fremtidens energistyring.

2024

Moderator

Tormod Haugstad

Tormod Haugstad

Redaktør
Teknisk Ukeblad

2024

Foredragsholdere

Eirik Newth

Eirik Newth

Forfatter, astrofysiker
og futurist

Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre

Nasjonalbibliotekar
Nasjonalbiblioteket

Christian Bendiksen

Christian Bendiksen

Partner
Bull & Co Advokatfirma AS