Digi.no og TU.no presenterer

26. november 2024, Radisson BLU, Holbergs plass

Tid som gjenstår:

2024/11/26 08:00:00

I en verden hvor bærekraft og effektivitet er avgjørende, står kunstig intelligens som en katalysator for innovasjon og transformasjon i energisektoren.

KI-teknologier har potensialet til å revolusjonere energistyring ved å forbedre effektiviteten og redusere sløsing. Gjennom prediktiv analyse og automatisert beslutningstaking kan KI hjelpe til med å optimalisere energiforbruket i sanntid.

Smarte nett, drevet av KI, er nøkkelen til en mer fleksibel og pålitelig energidistribusjon. KI muliggjør integrasjon av distribuert energiressurser som solcellepaneler og vindturbiner, og bidrar til å balansere tilbud og etterspørsel på nettet.

Ved å bruke KI til å analysere data fra sensorer og overvåkningssystemer, kan energiselskaper forutse og forhindre utstyrssvikt. Dette fører til lavere vedlikeholdskostnader og høyere driftssikkerhet. KI spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer ved å bidra til utviklingen av renere energikilder og mer effektive energisystemer. Dette er avgjørende for å nå globale klimamål og sikre en bærekraftig fremtid.

brAIn Energy management: en dag med engasjerende presentasjoner og diskusjoner om hvordan kunstig intelligens kan transformere energibransjen. Sammen vil vi utforske de nyeste innovasjonene og strategiene for å drive fremtidens energistyring.