Digi.no og TU.no presenterer

26. november 2024, Radisson BLU, Holbergs plass

Tid som gjenstår:

2024/11/26 08:00:00

Digi og TU arrangerer brAIn-konferansen 2024 den 26. november på Radisson BLU Scandinavia i Oslo.

Generativ KI har låst opp dørene til en uendelig verden av muligheter, og gitt maskiner kraften til å skape, innovere og etterligne menneskelig atferd med forbløffende nøyaktighet.

Vi samler ledende eksperter, forskere, IT-selskaper, utviklere, politikere og beslutningstakere fra næringsliv og offentlig forvaltning. brAIn 2024 utforsker hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet, arbeidsplasser og utdanning. Men brAIn vil ikke minst peke på gevinstene. Hvilke bransjer har mest å vinne på å ta i bruk KI nå? Hør fra selskapene som allerede har høstet gevinster med KI. Automatisering av manuelle oppgaver vil frigjøre ressurser. KI gir økt effektivitet, bedre kundeopplevelser og mer nøyaktige beslutninger, mange bransjer opplever en revolusjon.

Etter lunsj deler vi konferansen inn i 4 spor og utforsker hvordan KI vil revolusjonere bank/finans, telecom, samferdsel og energi-bransjen.